Dobrodošli

Dobrodošli u Katolički školski centar "Sveti Pavao" Zenica

Katolički školski centar “Sveti Pavao” Zenica je osnovan 1995. godine i dio je Sustava katoličkih škola za Europu. U sklopu Centra djeluju dvije škole: Osnovna škola i Opća gimnazija. KŠC Zenica vodi posebnu brigu o odgoju i obrazovanju mladih. Centar je baštinik duge tradicije kvalitetnih škola koje su vodile časne sestre, Klanjateljice Krvi Kristove, u proteklom stoljeću.

Riječ ravnatelja

25 godina postojanja na drevnim temeljima

Katolička Crkva od svog osnivanja ima poslanje odgoja i obrazovanja. Sam Isus Krist bio je Učitelj koji je svoje učenike poučavao da bi i oni mogli prenositi njegov nauk budućim naraštajima. Kako je sama Crkva rasla i razvijala se, razvijao se i način prenošenja nauka. Stoga se može reći da je povijest katoličkog školstva duga koliko i povijest Crkve jer je školstvo jedna od njezinih glavnih zadaća.

Naša vrijednost

KŠC u brojkama

Godina rada
26
Ukupan broj djelatnika
83
Ukupan broj učenika
667

Produženi boravak - oglasna ploča

Aktualne obavijesti i informacije iz Produženog boravka.

Osnovna škola - oglasna ploča

Aktualne obavijesti i informacije o upisu u I. razred, polaganju maturalnih ispita, javnim pozivima, natjecanjima i dr. u Osnovnoj školi.

Opća gimnazija - oglasna ploča

Aktualne obavijesti i informacije o upisu, polaganje maturalnih ispita, javnim pozivima, natjecanjima i dr. u Općoj gimnaziji.