kšc sveti pavao zenica zgrada Katolički školski centar "Sveti Pavao" Zenica je osnovan 1995. godine i dio je Sustava katoličkih škola za Europu. U sklopu Centra djeluju dvije škole: Osnovna škola i Opća gimnazija. KŠC Zenica vodi posebnu brigu o odgoju i obrazovanju mladih. Centar je baštinik duge tradicije kvalitetnih škola koje su vodile časne sestre, Klanjateljice Krvi Kristove, u proteklom stoljeću. Dobrodošli u Katolički školski centar "Sv. Pavao" Zenica DOBRODOŠLICA ksc sveti pavao zenica osnovna škola DOBRODOŠLICA Dobrodošli u Katolički školski centar "Sv. Pavao" Zenica Katolički školski centar "Sveti Pavao" Zenica je osnovan 1995. godine i dio je Sustava katoličkih škola za Europu. U sklopu Centra djeluju dvije škole: Osnovna škola i Opća gimnazija. KŠC Zenica vodi posebnu brigu o odgoju i obrazovanju mladih. Centar je baštinik duge tradicije kvalitetnih škola koje su vodile časne sestre, Klanjateljice Krvi Kristove, u proteklom stoljeću. kšc sveti pavao zenica opća gimnazija DOBRODOŠLICA Dobrodošli u Katolički školski centar "Sv. Pavao" Zenica Katolički školski centar "Sveti Pavao" Zenica je osnovan 1995. godine i dio je Sustava katoličkih škola za Europu. U sklopu Centra djeluju dvije škole: Osnovna škola i Opća gimnazija. KŠC Zenica vodi posebnu brigu o odgoju i obrazovanju mladih. Centar je baštinik duge tradicije kvalitetnih škola koje su vodile časne sestre, Klanjateljice Krvi Kristove, u proteklom stoljeću. ksc sveti pavao zenica interijer DOBRODOŠLICA Dobrodošli u Katolički školski centar "Sv. Pavao" Zenica Katolički školski centar "Sveti Pavao" Zenica je osnovan 1995. godine i dio je Sustava katoličkih škola za Europu. U sklopu Centra djeluju dvije škole: Osnovna škola i Opća gimnazija. KŠC Zenica vodi posebnu brigu o odgoju i obrazovanju mladih. Centar je baštinik duge tradicije kvalitetnih škola koje su vodile časne sestre, Klanjateljice Krvi Kristove, u proteklom stoljeću. ksc sveti pavao zenica interijer DOBRODOŠLICA Dobrodošli u Katolički školski centar "Sv. Pavao" Zenica Katolički školski centar "Sveti Pavao" Zenica je osnovan 1995. godine i dio je Sustava katoličkih škola za Europu. U sklopu Centra djeluju dvije škole: Osnovna škola i Opća gimnazija. KŠC Zenica vodi posebnu brigu o odgoju i obrazovanju mladih. Centar je baštinik duge tradicije kvalitetnih škola koje su vodile časne sestre, Klanjateljice Krvi Kristove, u proteklom stoljeću.
Riječ ravnatelja

25 godina postojanja na drevnim temeljima

Katolička Crkva od svog osnivanja ima poslanje odgoja i obrazovanja. Sam Isus Krist bio je Učitelj koji je svoje učenike poučavao da bi i oni mogli prenositi njegov nauk budućim naraštajima. Kako je sama Crkva rasla i razvijala se, razvijao se i način prenošenja nauka. Stoga se može reći da je povijest katoličkog školstva duga koliko i povijest Crkve jer je školstvo jedna od njezinih glavnih zadaća.

Naša vrijednost

KŠC u brojkama

Godina rada
26
Ukupan broj djelatnika
83
Ukupan broj učenika
667

Prijatelji Centra

Udruga Prijatelji KŠC-a Sv. Pavao utemeljena je 2009. s ciljem promoviranja vrijednosti Katoličkih školskih centara u BiH

Dan škole 2020

Video sa priredbe za Dan Škole 2020 – premijerno prikazivanje 25.01.2021.(ponedjeljak) u 12:00

Drugi o nama

Novinski članci i izjave o Katoličkom školskom centru “Sveti Pavao“ Zenica