Image Alt

Javni pozivi

  /  Javni pozivi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZENICA KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA OPĆA GIMNAZIJA Na temelju Uputstva MONKS-a ZE-DO kantona o sadržini dokumentacije u provođenju procedura za prikupljanje ponuda za izvođenje školskih ekskurzija br. 10-38-6757-1/11 od 17.03.2011.g., sukladno Načelima organiziranja i izvođenja izleta,