Image Alt
  /    /  Ravnatelji Centra
Ravnatelj Centra od 1995. do 2001.

Luka Tunjić

Mons. Luka Tunjić rođen je 19. listopada 1963. u obitelji Stjepana i Ljube, rođ. Brkić, u selu i župi Vukanovići, u blizini Kaknja. Nakon osnovnoškolskoga obrazovanja u rodnom mjestu, pohađao je sjemenište u Dubrovniku, a teologiju završio u Sarajevu, gdje je 1989. zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Ratne 1992. upisao je poslijediplomski studij na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu te je 1995. postigao magisterij iz dogmatske teologije.

Po povratku u domovinu pastoralno je djelovao u župi Čajdraš i bio prvi ravnatelj novoosnovanog Katoličkog školskog centra Sv. Pavao u Zenici, od 1995. do 2001. I sljedeće godine njegova svećeništva obilježio je rad u katoličkom školstvu: najprije kao ravnatelj KŠC-a u Tuzli, a potom u Travniku, gdje je bio i rektor travničkoga sjemeništa Petar Barbarić. Od 2008. do 2019. bio je generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije.

Trenutačno obavlja dužnost ravnatelja Papinskih misijskih djela, na koju je imenovan 2016. 

Ravnatelj Centra od 2001. do 2006.

Josip Lebo

Don Josip Lebo rođen je 13. siječnja 1963. u župi Skopaljska Gračanica. Nakon osnovne škole završio gimnaziju u zadarskom sjemeništu Zmajević, a zatim studij teologije u Sarajevu.

Za svećenika je zaređen 1988. i ubrzo poslan na studij psihologije u Rim, gdje je i magistrirao. Potom je bio ravnatelj KŠC-a, prvo u Zenici (od 2001. do 2006.), a zatim u Tuzli (od 2006. do 2007.) Nakon toga je do 2010. bio duhovnik u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Od 2010. bio je župnik u župi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu.

Odatle je otišao u Dubrovačku biskupiju gdje je danas rektor Biskupijskog sjemeništa te ravnatelj Biskupijske klasične gimnazije s pravom javnosti “Ruđer Bošković.” 

Ravnatelj Centra od 2006. do 2015.

Anto Ledić

Don Anto Ledić rođen je 9. listopada 1967. na Kupresu, gdje je završio osnovnu školu. Sjemenište je pohađao u Dubrovniku, a teološki studij u Sarajevu, gdje je 1993. zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Teologiju je diplomirao 1995. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Magistarski studij završio je na Pedagoškom fakultetu zeničkog univerziteta 2010. te stekao zvanje magistra edukacijskih znanosti iz oblasti obrazovnog menadžmenta, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zenici 2014. stekavši znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz oblasti obrazovnog menadžmenta. Pastoralne službe obavljao je tijekom rata u župi sv. Luke u Sarajevu te nakon rata u župi sv. Ante u Žepču kao župni vikar. Od 1997. bio je župnik u prognaničkoj župi Solakova Kula te upravitelj župe Obri i ravnatelj Katoličkog školskog centra u Konjicu. Godine 2005. premješten je u Katolički školski centar Petar Barbarić u Travniku, a iduće je godine imenovan ravnateljem Katoličkog školskog centar Sv. Pavao u Zenici i na toj dužnosti je ostao punih devet godina. U Sustavu katoličkog školstva kao ravnatelj i profesor Povijesti religija proveo je punih 18 godina. Za ovaj nastavni predmet priredio je i priručnik, koji je za nepunih godinu dana doživio tri izdanja. Dobio je brojna priznanja iz područja sporta te za humanitarne i međureligijske aktivnosti. Primio je i plaketu počasnog građanina grada Zenice 2014. Sada je župnik u župi Presvetoga Trojstva u Novom Travniku.

Ravnatelj Centra od 2015. do 2017.

Ivan Lovrić

Don Ivan Lovrić rođen je 13. studenoga 1977. u Livnu, u obitelji Lovre i Anđe, rođ. Ivić, s prebivalištem u župi Otinovci na Kupresu.

Osnovnu je školu završio u Bugojnu, sjemenište Zmajević završio je u Zadru, teologiju u Sarajevu, gdje je 2002. zaređen za svećenika Prvo mjesto njegova svećeničkog djelovanja (2002. – 2003.) bila je župa sv. Josipa u Zenici, gdje je bio župni vikar. Zatim je 2003. premješten u Sarajevo, gdje je radio kao tehnički urednik i zamjenik glavnog urednika Katoličkog tjednika.

Potom je imenovan župnim vikarom u župi sv. Antuna Padovanskog u Lukavcu (2003. – 2004.). Krajem 2004. poslan je na poslijediplomski studij u New York. Doktorsku disertaciju obranio je 2015. na Isusovačkom sveučilištu Fordham u New Yorku.

Iste godine imenovan je ravnateljem KŠC-a Sv. Pavao, a 2017. ponovno odlazi na službu u New York.

Ravnatelj Centra od 2017.

Vlatko Rosić

Don Vlatko Rosić rođen je 16. siječnja 1979. u Zenici gdje je završio osnovnu školu. Klasičnu je gimnaziju pohađao u sjemeništu Zmajević u Zadru. Teologiju je diplomirao 2004., kada je i zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Nakon toga upisao je poslijediplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu te je magistrirao pedagogijske znanosti. Trenutno je na doktorskome studiju odgojnih znanosti u Mostaru.

Prvu svećeničku službu obavljao je kao župni vikar u Žepču. Nakon toga imenovan je odgojiteljem u Internatu Katoličkog školskog centra Sv. Josip u Sarajevu, gdje je radio s mladima koji pohađaju srednju školu KŠC-a. Pored toga, predavao je Etiku i moral u Osnovnoj i Srednjoj medicinskoj školi KŠC-a. Uz to je bio suradnik pomoćnog biskupa vrhbosanskog dr. Pere Sudara, promicatelja katoličkog školstva u BiH. Jedno vrijeme bio je član radne skupine za odgoj i obrazovanje pri Vijeću ministara BiH uime Biskupske konferencije BiH. Ravnateljem KŠC-a Sv. Franjo u Tuzli bio je od 2007. do 2017. kada je imenovan ravnateljem KŠC-a Sv. Pavao u Zenici. Uz službu ravnatelja Centra, glavni je urednik lista Katoličkih školskih centara Izvori, član je Vijeća za mlade u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kao i uredničkoga vijeća Katoličkoga tjednika i član Odbora za međureligijsku suradnju Zenica Međureligijskoga vijeća u BiH uime Katoličke Crkve.

Zamjenica ravnatelj Centra od 1995. do 2001.

Sestra Bernarda Krištić

Sestra Bernarda (Iva) Krištić rođena je 24. siječnja 1949. u Borčanima kod Tomislavgrada.

Članica je hrvatske provincije sestara Klanjateljica Krvi Kristove čije je sjedište u Zagrebu. Prve zavjete položila je 1967., a doživotne 1972. Studij teologije i odgojnih znanosti završila je na Papinskom sveučilištu Salezijanum u Rimu. Vršila je službu odgojiteljice pripravnica, odgojiteljice sestara juniorki i službu provincijalne savjetnice.

Također je u dva navrata bila provincijalna poglavarica (od 1987. do 1991. i od 2001. do 2005.) 

Bila je predsjednica Vijeća viših redovničkih poglavarica u Hrvatskoj. Kao vrhovna savjetnica u vrhovnom vodstvu Družbe služila je od 1991. do 1995. U rujnu 1995. premještena je u Zenicu gdje je bila zamjenica ravnatelja, pedagoginja i vjeroučiteljica u Katoličkom školskom centru sve do 2001. Te je godine ponovno imenovana provincijalnom poglavaricom i na toj službi ostaje do 2005. Na Vrhovnom saboru Družbe održanom te godine izabrana je za vrhovnu poglavaricu Družbe i tu je službu obnašala u Rimu sve do 2011. 

Nakon toga dvije godine djelovala je u Zagrebu, gdje joj je dodijeljena služba rada u Centru ASC duhovnosti, a zatim jednu godinu u Novoj Gradišci. Od 2012. do 2015. bila je odgojiteljica sestara juniorki. Od 2013. do 2019. bila je na službi u samostanu Novi Nazaret u Banjoj Luci u službi poglavarice zajednice. Sada živi i djeluje u Zagrebu te je Povjerenica za ekumenizam i međureligijski dijalog.

.