Image Alt
  /    /  Predmeti
Redni broj Nastavni predmeti i područja I. II. III. IV.
I. Jezično područje
1 Hrvatski jezik i književnost 4 4 3 + (1) 3 + (1)1
2 Engleski jezik 3 3 2 + (1) 2 + (2)
3 Drugi strani jezik 2 2 2 2
4 Latinski jezik2 2 2
5 Grčki jezik 1 1
6 Materniski jezik3 1 1 1 1
II. Matematičko-Fizičko područje
7 Matematika 3 3 3 + (1) 3 + (2)
8 Fizika 2 2 2 + (1) 2 + (2)
9 Informatika 1 1
III. Kemijsko-Biološko područje
10 Kemija 2 2 2 + (1) 2 + (2)
11 Biologija 2 2 2 + (1) 2 + (2)
IV. Društveno područje
12 Povijest 2 2 2 + (1) 2 + (2)
13 Zemljopis 2 2 2 + (1) 2 + (2)
14 Sociologija 1
15 Filozofija i logika 2
16 Psihologija i pedagogija 2
17 Povijest religija 1
18 Zajednica učenika i odgoj za demokraciju 1 1 1 1
V. Športsko područje4
19 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 + (2) 2 + (4)
VI. Umjetničko područje
20 Glazbena umjetnost 1 1 -(1) -(2)
21 Likovna umjetnost 1 1 -(1) -(2)
VII. Obavezna izborna nastava5
22 Vjeronauk 1 1 1 1
23 Etika i moral 1 1 1 1
Ukupno nastavnih predmeta 15 15 17 15
Ukupno sati u tjednu 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1
VIII. Ostale djelatnosti6 2 2 2 2

1. Fond sati u zagradi odnosi se na izbornu nastavu. Šest je izbornih područja. Učenik bira izborno područje nakon drugoga razreda. Izborna se nastava organizira ako se za određeno područje opredijeli najmanje 8-16 učenika, izuzev za umjetničko područje, gdje je dopušteno 4-8 učenika. Učenici IV. razreda gimnazije dužni su, po osobnome izboru, izraditi i obraniti seminarski rad iz jednoga predmeta izbornoga područja prema uputama Pedagoškoga vijeća.

2. Ukoliko nije moguće organizirati nastavu grčkoga jezika, nastavlja se s izučavanjem latinskoga jezika u 3. i 4. razredu.

3. Bosanski, srpski, romski jezik i sl. uvodi se sukladno zakonu.

4. Stručni aktiv će izraditi kriterije prema kojima će učenici moći birati športsko i umjetničko područje kao izborno, dok za ostala izborna područja nema posebnih kriterija.

5. Učenik obvezno bira jedan od dva ponuđena nastavna predmeta.

6. Dopunsku, dodatnu, tečajnu, produžnu i ostale vidove nastave i izvannastavne djelatnosti uvode nastavnička vijeća sukladno programima rada škola i u granicama zakona.