Image Alt

Riječ direktora

Dragana Poljak, prof
  /    /  Riječ direktora

KŠC “Sveti Pavao” Zenica, Opća gimnazija zvanično je otvorena 30. rujna 1995. godine i za kratko vrijeme svoga postojanja radnim rezultatima je stekla prestiž koji nemaju mnoge škole u BiH s puno dužim trajanjem.

Non scholae, sed vitae discimus
Ne za školu, već za život učimo
Latinska izreka

Naša škola teži udovoljiti suvremenim zahtjevima u odgoju i izobrazbi mladih i dostići tehnologiju rada na razini europskih pedagoških standarda.

Vrata naše Gimnazije su širom otvorena svima kojima ne smeta sredina multietničnosti i multikulturalnosti, budući da se u njoj odgajaju i obrazuju mladi uz puno uvažavanje svih različitosti, uz brižljivo njegovanje bogatstva tradicija svih naroda našeg bosansko-hercegovačkog prostora. Škola nudi kvalitetnu naobrazbu s reformiranim rasterećenim nastavnim planom i programom, te maturu u kojoj se polažu relevantni predmeti

kšc zenica dragana poljak

Opća gimnazija je srednja škola koja pripravlja učenike za akademska zvanja i fakultet. Zbog toga je neophodno da se nastava održi na kvalitetnom novou i da odgovara potrebama tržišta rada i postojećim univerzitetima. Pod tim prvenstveno podrazumjevamo rad na kvalitetu same nastave, te je neophodno uvesti suvremene nastavne metode u čijem centru je učenik:

• u prvim razredima staviti naglasak na rad na gradivu koje nije dobro savladano iz osnovne škole a važno je za daljnje obrazovanje;

• sa maturantima uraditi kvalitetnu pripravu za maturalne ispite i upise na fakultet;

• dok drugim i trećim razredima pružiti što kvalitetniji i aktualniji nastavni proces.

Odgojna komponenta je pojačana kroz djelovanje i normative duha katoličkog školstva te se ostvaruje i kroz odgojne sadržaje nastavnih disciplina kao što su Zajednica učenika i odgoj za demokraciju, Etika, Povijest religija, Psihologija i pedagogija i Vjeronauk (rimokatolički, pravoslavni, islamski). Također, učenici u drugom razredu gimnazije imaju priliku izabrati jedno od izbornih područja, kao što su jezično, sportsko, umjetničko, društveno, prirodno ili matematika i fizika.

Od slobodnih vannastavnih aktivnosti, u našoj gimnaziji djeluju sljedeće sekcije: dramska, debatna, Emaus, English Club, sportska, školski bend/orkestar, zbor, i mnoge druge. Učenici su s ovim sekcijama ostvarili mnoge uspjehe na mnogim natjecanjima.

Svake školske godine realiziraju se manifestacije u našoj školi, kao što su:
Dan škole, Dan kruha, Promocija maturanata, Donatorska večera, Druženje bivših učenika…