Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

Na temelju članka 116. stavci (3) i (9) Zakona o srednjoj školi („Službene novine ZE-DO kantona“ br 9/17), članka 101. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, br. 213/17 od 23.11.2017. godine, Pravilnika o zapošljavanju u školama Sustava katoličkih škola za Europu, br. 121/17 od 5.7.2017. godine, te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-8855-072-2/23 od 20.11.2023.godine., Školski odbor Opće gimnazije Katoličkog školskog centra “Sveti Pavao” u Zenici na sjednici održanoj 16.studenog 2023. godine raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

OPĆA GIMNAZIJA:

  1. Spremačica – 1 izvršitelj, puna radna norma, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2024. godine

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas trebaju dostaviti:

  • prijavu sa životopisom (obavezno sadrži: adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail);
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • diplomu ili svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi;
  • uvjerenje/potvrdu o radnom stažu;
  • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao ako nije zaposlen.

Potrebne dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa, imati odgovarajući stručni profil propisan Pedagoškim standardima za srednju školu, te odgovarati zahtjevima programa Sustava katoličkih škola za Europu

Napomena:

Kandidati koji budu primljeni na navedene pozicije dužni su u roku od 8 (osam) dana od dana prijama dostaviti uvjerenje o državljanstvu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te uvjerenje o nekažnjavanju. Uvjerenje o državljanstvu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati preporučenom poštom na adresu:

 

Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Zenica

Aska Borića 20, 72 000 Zenica

(s naznakom „Prijava na oglas – ne otvarati“)