Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2014./2015. god.

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2014./2015. god.

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU
KŠC “SVETI PAVAO” ZENICA
OPĆA GIMNAZIJA
A. ASKA BORIĆA BR. 20
72 000 ZENICA

Na temelju članka 135. Zakona o srednjoj školi (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), i članka 103. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu dj. br. 26/2014. od 15.4.2014., Odluke Školskog odbora ur. br. 201/15 od 27.2.2015.g., te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona br. 10-38-200-01/15 od 16.3.2015., direktor Opće gimnazije r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2014./2015. god.

1. radnik/ca na poslovima domara – 1 izvršitelj, puna radna norma, na određeno vrijeme a najkasnije do 15.8.2015.g.

Opći uvjeti i stručna sprema:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa, kao i diplomu o završenoj srednjoj školi (VK ili KV radnik – elektro, bravarske, stolarske, limarske, vodoinstalaterske i molerske struke s najmanje jednom godinom radnog iskustva u školi).

Potrebna dokumenta (original ili ovjerena fotokopija):

– diploma o završenoj srednjoj školi
– uvjerenje o državljanstvu
– izvod iz matične knjige rođenih
– pismeni dokaz o dosadašnjem radnom angažmanu na navedenom radnom mjestu
– uvjerenje o nekažnjavanju po prijamu u radni odnos
– liječničko uvjerenje (po prijamu u radni odnos)

Napomena:
Uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju i liječničko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu na javni oglas s potrebnom dokumentacijom slati na navedenu adresu s naznakom “prijava na javni oglas”.

Ur. br. 280/15
Zenica, 18.3.2015.g

direktor:
Dragan Gavran, prof.