Image Alt
  /  Centar   /  Javni poziv za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju Škole u prirodi

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju Škole u prirodi

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

U skladu sa člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Nastavničko vijeće Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ – osnovna škola u Zenici raspisuje:

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju Škole u prirodi za učenike V. razreda  u školskoj 2023./2024. godini  putem zatvorenih ponuda

 

I. Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača o vršenju usluga organiziranja Škole u prirodi za učenike V. razreda u trajanju od 3 (tri) dana 2 (dva) noćenja u mjesecu rujnu 2023. godine za 56 (pedesetišest) učenika uz pratnju 3 (tri) nastavnika s krajnjom destinacijom Kupres.

II. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja i prilažu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude.

III. Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržati sljedeće priloge i to po redoslijedu kako je navedeno u ovoj točki. Ponude koje u svome sadržaju ne budu imale sve tražene elemente dokumentacije bit će odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Potpuna ponuda treba sadržavati:

 1. Naziv i točnu adresu ponuđača,
 2. Ovjerenu fotokopiju Rješenja iz sudskog registra (ne starija od 60 dana),
 3. Ovjerenu fotokopiju ID broja  poreskog obveznika,
 4. Dokaz o plaćenim porezima (ne starije od 60 dana),
 5. Referencu – listu ponuđača, sa stvarnim brojem zaposlenih,
 6. Uvjerenje „UTA-BiH“ da je turistička agencija verificirana za organizaciju školskih izleta i ekskurzija,
 7. Licenca za organiziranje turističkog putovanja izdatu od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK prema Instrukciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport br. 10-34-2225-1-03/23 od 27.4.2023. godine,
 8. Program Škole u prirodi sa određenom destinacijom i cijenom aranžmana,
 9. Ugovor s prijevozničkom kućom o poslovnoj suradnji i angažiranju autobusa,
 10. Potvrda o periodičnom tehničkom pregledu o ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka  i registarski broj vozila),
 11. Dokaz o starosti autobusa (ovjerena kopija saobraćajne dozvole za autobus kojim će se izvesti izlet (starost autobusa treba biti do 10 godina),
 12. Potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem, koji će izravno sudjelovati u realizaciji programa Škole u prirodi( licencirani vozač  – ne starija od 60 dana),
 13. Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa Škole u prirodi.

IV. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude

Izbor najpovoljnije ponude zasniva se na: kvaliteti smještaja, planiranom programu, ponuđenoj cijeni, uvjetima plaćanja, odobrenim popustima, iskustvu u organiziranju škole u prirodi.

U konačnu cijenu potrebno je uključiti 2 (dva) gratisa za učenike u težoj financijskoj situaciji.

V. Podnošenje i otvaranje ponuda

Pismene ponude dostaviti u propisanoj zapečaćenoj kuverti s naznakom Konkurentska ponuda za organiziranje Škole u prirodi.

Pismene ponude dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu: Katolički školski centar „Sveti Pavao“ – osnovna škola u Zenici, Aska Borića br. 20, 72 000 Zenica u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Škole.

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude u prostorijama Centra 10.8.2023. godine s početkom u 9h što ujedno predstavlja i poziv svim ponuđačima koji su poslali svoje ponude da nazoče otvaranju.

Svi sudionici konkurentske ponude će konačne obavijesti dobiti deset dana od dana otvaranja ponuda.

VI. Ostale odredbe

Škola ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuđača u tijeku nadmetanja putem zatvorenih ponuda i zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne od ponuda ili može prihvatiti ponudu u cjelosti ili poništiti pismo-poziv u bilo koje vrijeme sklapanja Ugovora bez odgovornosti i obrazlaganja takve odluke.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, i isteka žalbenog roka od 3 (tri) dana, ponuđač dostavlja Nacrt ugovora Školi. Nakon usaglašavanja istog, u koordinaciji s Upravom škole i u školskim prostorijama realizirat će se potpisivanje ugovora između direktorice, kao predstavnika Škole, i odabrane turističke agencije.

 

Ur. br. 377/23

U Zenici, 26.7.2023. godine