Image Alt
  /  Knjižnica

Knjižnica Katoličkog školskog centra “Sv. Pavao” Zenica započela je s radom
iste godine kad i škola. Uz podršku osnivača i tada prijatelja Centra prikupljen
je početni lektirni fond koji je sistematiziran i obrađen. Trenutno knjižnica
posjeduje fond od oko 12 000 bibliotečkih jedinica, monografske i periodične građe.

Knjižnica se sastoji od prostora u kojem su smještene police s knjigama i radni prostor za
djelatnike te čitaonice, koju učenici koriste za rad i učenje, ali i za slobodno vrijeme.

U čitaonici se odvijaju i razne druge aktivnosti:

– posjet knjižnici učenika od I. do V. razreda Osnovne škole (upoznavanje s radom
knjižnice, načinom posuđivanja i vraćanja knjiga, učlanjenje u knjižnicu i upoznavanje
s pravilima knjižnice, upoznavanje s referentnom zbirkom: enciklopedijama,
rječnicima i leksikonima i dr.).

– posjet knjižnici učenika od VI. do IX. razreda Osnovne škole (upoznavanje s fondom
knjižnice, korištenje časopisa i druge stručne literature, pretraživanje baza podataka i
elektronskih kataloga, pretraživanje elektronskog kataloga knjižnice i dr.)

– posjet knjižnici učenika od I. do IV. razreda Opće gimnazije ( upoznavanje učenika s
knjižnicom i oblicima rada u školskoj knjižnici, posudba, izvod iz pravilnika o radu
knjižnice; pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih izvora znanja: pisanje
seminarskog rada i citiranje literature, pretraživanje baza podataka, pretraživanje
informacija na internetu, korištenje elektronskog kataloga knjižnice i dr.)

– slobodno vrijeme učenici koriste  u čitaonici za čitnje časopisa, pripremanje za nastavu
i izradu domaćih uradaka.

Od 2015. godine uveden je elektronski katalog, gdje je elektronski obrađen lektirni fond Osnovne škole i Gimnazije, koji je ujedno i najveći fond po broju naslova.
Knjižnica pored stručnog rada i svoje osnovne zadaće, pruža učenicima i različite aktivnosti.
Knjižnica obilježava na prigodan način i različite važne datume kao što su Dan knjige, Međunarodni dan materinjeg jezika, Valentinovo i dr.