Image Alt
  /    /  Direktori – direktorice Osnovne škole

Funkciju direktora odnosno direktorice Osnovne škole od njezina osnutka do danas obnašali su: Zvonko Vujičević, Dragana Paškalj, Dijana Đurđić (v. d.) i Biljana Abramušić, a trenutno je na toj funkciji Žana Relota-Rupar

.

Direktor Osnovne škole od 1995. do 2003.

Zvonko Vujičević

Zvonko Vujičević rođen je u Obrima kod Konjica 1937. godine. Osnovu je školu završio u rodnome mjestu, a srednju u Zenici. Radeći kao službenik u Konjicu i Zenici istodobno je završio Višu pedagošku školu u Sarajevu te stekao zvanje nastavnika povijesti i geografije.

Nakon toga radio je u zeničkim osnovnim školama Ivan Goran Kovačić i Prvi maj kao nastavnik i direktor, a kad je osnovan KŠC Sveti Pavao u Zenici, postao je prvim direktorom Osnovne škole. Tu je službu vršio sve do umirovljenja u veljači 2003.

Nekoliko mjeseci kasnije, 13. kolovoza 2003., iznenada je preminuo. 

Direktorica Osnovne škole od 2003. do 2009.

Dragana Paškalj

Dragana Paškalj rođena 1971. u Zenici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studij razredne nastave završila je na Pedagoškoj akademiji u Tuzli 1992. Prvo je radila kao učiteljica u razrednoj nastavi s učenicima koji su došli u Tuzlu iz istočne Bosne kao izbjeglice. Od 1993. zaposlena je u zeničkoj Osnovnoj školi Manojlo Popić (sadašnja Meša Selimović), a u rujnu 1995. prelazi u KŠC Sv. Pavao. Na Pedagoškom fakultetu u Zenici 2006. stekla je zvanje profesorice razredne nastave. Od rujna 2003. do početka 2009. bila je direktorica Osnovne škole KŠC-a Sv. Pavao, nakon čega se vraća u razrednu nastavu. Od 2012. do 2016. bila je predsjednica Udruge Prijatelji KŠC-a Sv. Pavao. Članica je Pedagoškog vijeća Sustava katoličkih škola za Europu i predsjednica Povjerenstva za provedbu mature u osnovnoj školi.

V.D. direktorica Osnovne škole od 01.02. do 31.07. 2009.

Dijana Đurđić

Dijana Đurđić rođena je 1952. u Sarajevu. U Zenici je završila osnovnu i srednju školu te studij na Metalurškom fakultetu, nakon čega je radila u Željezari Zenica. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu položila je pedagošku skupinu predmeta, radila je kao nastavnica tehničkog odgoja i informatike u KŠC-u Sv. Pavao od rujna 2001. do umirovljenja u siječnju 2018. Bila je v. d. direktoraice Osnovne škole od 1. veljače do 31. srpnja 2009. 

Dijana Đurić (lijevo), Dragana Paškalj (desno)

Direktorica osnovne škole od 2009. – 2020.

Biljana Abramušić

Biljana Abramušić rođena je 1964. u Slavonskom Brodu, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1987. i stekla zvanje profesorice likovnog odgoja i obrazovanja. Od 1987. živi u Zenici.

Radila je u Osnovnoj školi u Stranjanima kod Zenice gdje je 1991. položila i stručni ispit. Od 1996. do 2009. radila je kao nastavnica u Osnovnoj školi Kaonik i profesorica likovne kulture u Općoj gimnaziji Busovača.

Od kolovoza 2009. direktorica je Osnovne škole u KŠC-u Sv. Pavao.