Image Alt
  /    /  Predmeti
R.B. Redovita nastava I. trijada II. trijada III. trijada Napomena
Razred
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
1 Hrvatski jezik 3 4 4 4 4 5 5 4 4 Razredna nastava od I. do V. razreda
2 Matematika 2 3 3 4 4 4 4 4 4
3 Engleski jezik 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Predmetna nastava
4 Moja okolina 2 2 2 Razredna nastava
5 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Razredna nastava od I. do V. razreda
6 Umjetnost 3 3 3 Razredna nastava
7 Društvo 2 2
8 Priroda 2 2
9 Drugi strani jezik (Njemački jezik) 2 2 2 2 Predmetna nastava
10 Povijest 2 2 2 2
11 Zemljopis 2 2 2 2
12 Fizika 1 2 2
13 Kemija 2 2
14 Biologija 1 2 2 2
15 Glazbeni odgoj 1 1 1 1 1 1 Predmetna nastava od V. razreda
16 Likovni odgoj 1 1 1 1 1 1
17 Povijest religija 1 Predmetna nastava
18 Tehnički odgoj i informatika (1) 2 1 1 1
19 Zajednica učenika i odgoj za demokraciju 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nastavu izvodi razrednik. Predmet se ne ocjenjuje.
Obavezna izborna nastava
1 Vjeronauk (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Predmetna nastava
2 Etika i moral (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Razredna nastava od I. do V. razreda
3 Tehnički odgoj i informatika (3) 1 1 Izučavaju se nastavne jedinice iz informatike
Ukupno obavezne nastave 15 17 17 20 20 26 28 29 29
Ostali vidovi nastave
1 Dodatna nastava Od V. razreda u skladu s potrebama učenika
2 Dopunska nastava Od I. razreda u skladu s potrebama učenika
3 Izvannastavne aktivnosti Od I. do III. razreda obvezno jedan sat tjedno. Od IV. do IX. razreda u skladu s potrebama i željama učenika