Image Alt
  /    /  Riječ direktorice
Osnovna škola

Riječ direktorice

KŠC Zenica

Temeljna svrha Sustava naših škola i zadaća svih koji su u njih uključeni jest shvaćen i prihvaćen učenik, a onda i zato odgojen i obrazovan, tj. za život spreman i životom oduševljen mladi čovjek. 

Msgr. Dr. Pero Sudar, promicatelj katoličkoga školstva u BiH

ksc zenica žana relota rupar

Od osnutka pa do danas, točnije rečeno, cijelih četvrt stoljeća postojanja Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ Zenica mnogi su naraštaji učenika prošli kroz našu osnovnu školu. Bili su to naraštaji osmogodišnjeg te sada generacije devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Mnogi od učenika, nastavljajući svoje srednje i visoko obrazovanje postali su uspješni ljudi, zreli i odgovorni članovi društva. Nadamo se da su im upravo djelatnici osnovne škole, kroz koju su ti mladi ljudi prošli, postavili prave temelje osnovnog odgoja i obrazovanja.

Misija naše škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj za svako dijete. Naši stalni napori su stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti, umijeća, navika, stjecanje opće kulture svakog pojednica. A svaki učenik treba spoznati kako vlastitim trudom može postići napredak.

U radu s djecom inzistiramo na razvoju, kako odgojnih, tako i obrazovnih komponenti, potičemo tople i humane odnose prema učenicima s ciljem njihovog društvenog, moralnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja te njegujemo znanje, solidarnost i odgovornost. Pratimo potrebe učenika i vodimo računa o njihovoj sigurnosti. Potičemo sklonosti učenika ka određenom području u obrazovanju. Veliki broj sekcija osnovne škole učenicima od najranije životne dobi pruža mogućnost ostvarivanja i usmjeravanja sklonosti i talenata.

Razvijamo timski rad i konstruktivno djelovanje  svih u timu – učenika, roditelja i djelatnika te vodimo računa o permanentnom obrazovanju i usavršavanju nastavnog kadra prateći suvremene nastavne metode i oblike rada. Podupiremo inkluzivne vrijednosti u obrazovanju, pružajući svakom učeniku kvalitetno obrazovanje i odgoj u skladu s njegovim potrebama i sposobnostima.

U ovom procesu svi su jednako vrijedni, različitosti nam mogu biti samo izazovi i prilika za učenje i bogatstvo duha.

Sva djeca zaslužuju kvalitetno  i redovno obrazovanje i odgoj i pri tom ne smijemo zaboraviti da svi mi imamo potrebu za ljubavlju, razumijevanjem i prihvaćanjem pa tako i ti mladi ljudi u osjetljivoj i ranjivoj životnoj dobi.

Odgojne vrijednosti koje cijenimo i promoviramo svojim učenicima su prije svega poštivanje života kao jedne od najvećih vrijednosti, razvijanje odgovornosti za zdravlje, samopoštovanje i poštovanje drugih, poštivanje različitosti, promicanje suživota, promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta, poštovanje duhovnih vrijednosti različitih kultura i civilizacija, poznavanje vlastite religije kao i drugih religija i različitosti unutar duhovne baštine, razvijanje ekološke svijesti, osobne i društvene odgovornosti, solidarnosti sa slabijima i potrebitima te odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu.

Škola ostvaruje kontinuiranu suradnju s različitim kulturnim i obrazovnim institucijama.

Želimo da naši učenici ovu školu dožive kao svoj drugi dom. Onda smo već na pola puta napraviti mnogo u procesu odgoja i obrazovanja.

Budućim naraštajima želimo ponuditi školu u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći radnom i prijateljskom ozračju, a sudionici odgojno-obrazovnog procesa jedni druge uvažavaju i poštuju.