Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  Polaganje maturalnog ispita 2020/2021.

Polaganje maturalnog ispita 2020/2021.

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „SVETI PAVAO“ ZENICA
OPĆA GIMNAZIJA

ŠK. 2020./2021. GOD.

 

Zenica, 31.5.2021. godine

 

Raspored polaganja maturalnog ispita

u lipanjskom ispitnom roku od 9. do 12. lipnja 2021. godine

  

PREDMET UČIONICA DAN I DATUM VRIJEME
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(pismeni ispit)
amfitetar srijeda, 9.6.2021. 10:00 sati
ENGLESKI JEZIK (test znanja) amfiteatar četvrtak, 10.6.2021. 10:00 sati
IZBORNA NASTAVA – test znanja
JEZIČNO IZBORNO PODRUČJE Kabinet likovnog odgoja petak, 11.6.2021. 10:00 sati
DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE Kabinet povijesti (osnovna škola) petak, 11.6.2021. 10:00 sati
INFORMATIČKO-INFORMACIJSKO
IZBORNO PODRUČJE
Kabinet vjeronauka petak, 11.6.2021. 10:00 sati
IZBORNA NASTAVA – usmeni ispit
JEZIČNO IZBORNO PODRUČJE
UČIONICA: Engleski jezik
Kabinet

likovnog odgoja

subota, 12.6.2021. 10:00 sati
INFORMATIČKO-INFORMACIJSKO
IZBORNO PODRUČJE
UČIONICA: Informatika
Kabinet informatika subota, 12.6.2021. 10:00 sati

DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE
UČIONICA: Povijest

Kabinet povijesti (osnovna škola) subota, 12.6.2021. 10:00 sati

POPIS

UČENIKA KOJI IMAJU PRAVO
POLAGANJA MATURALNOG ISPITA

IV.a                                           

 1. Damir Alić
 2. Patrik Teo Bašić
 3. Lana Čobanović
 4. Filip Dodik
 5. Anja Đurić
 6. Faris Hadžimusić
 7. Erna Kučuković
 8. Mladen Lazić
 9. Anđela Mlađanović
 10. Selmedina Smajić
 11. Jan Teskeredžić
 12. Marina Žepačkić

IV.b

 1. Saria Bačevina
 2. Irijan Durmo
 3. Jasna Heremić
 4. Mateo Kelava
 5. Anela Krajišnik
 6. Monika Mitrović
 7. Bakir Mujić
 8. Adnan Mujkić
 9. Elma Muslić
 10. Ajna Pandža
 11. Stjepan Popović
 12. Damir Telalović

Ukupno 24 učenika imaju pravo polagati maturalni ispit;
svi učenici izvršili su prijavu ispita, a polaganje im je odobreno od strane direktorice.

POPIS

UČENIKA KOJI SU OSLOBOĐENI
POLAGANJA MATURALNOG ISPITA

 1. Dajana Brnada IV.a
 2. Maja Dodik IV.a
 3. Monia Đudarić IV.a
 4. Ajša Isaković IV.b
 5. Leonarda Šoko IV.b
 6. Elena Trajkov IV.b
 7. Eric Udiljak IV.b

Ukupno 7 učenika je oslobođeno polaganja maturalnih ispita.

Zenica, 31.5.2021. godine

direktorica:
Dragana Poljak, prof.