Image Alt
  /  Gimnazija

Opća gimnazija Katoličkog školskog centra Sv. Pavao započela je s radom 30. rujna 1995. zajedno s Osnovnom školom. Ubrzo je postala jedna od najkvalitenijih srednjih škola u Gradu čelika koja teži udovoljiti suvremenim zahtjevima u odgoju i izobrazbi mladih.

Vrata Gimnazije širom su otvorena svim učenicima koji svoje srednjoškolsko obrazovanje žele provesti u multietničnoj i multikulturalnoj sredini koja se oslanja na katoličke vrednote. Od samoga početka u njoj se odgajaju mladi uz uvažavanje svih različitosti i brižljivo njegovanje bogatstva tradicija svih naroda našeg bosansko-hercegovačkog prostora. Škola nudi kvalitetnu naobrazbu s reformiranim i rasterećenim nastavnim planom i programom. Na kraju četverogodišnjeg obrazovanja učenici polažu ispit zrelosti – maturu – iz Hrvatskog jezika i književnosti, iz Engleskog jezika te iz predmeta nekoga od izabranih specifičnih područja: jezičnog, sportskog, umjetničkog, informatičko-informacijskog, društvenog, prirodnog ili matematičko-fizičkog.

Opća je gimnazija srednja škola koja pripravlja učenike za fakultet i akademska zvanja. Zbog toga je neophodna kvalitetna nastava koja može odgovarati potrebama postojećih sveučilišta, što neophodno uključuje uvođenje suvremenih nastavnih metoda u čijem je središtu učenik:

  • u prvom razredu naglašen je rad na gradivu koje nije dobro svladano u osnovnoj školi a važno je za daljnje obrazovanje;
  • u drugom i trećem razredu nastoji se pružiti što kvalitetniji i aktualniji nastavni proces;
  • maturantima se nastoji osigurati kvalitetna priprava za maturalne ispite i upis na fakultet.

Odgojna je komponenta pojačana djelovanjem i normativima duha katoličkog školstva te se ostvaruje i po odgojnim sadržajima nastavnih disciplina kao što su Zajednica učenika i odgoj za demokraciju te nastavnih predmeta Etika, Povijest religija, Psihologija i pedagogija i Vjeronauk (rimokatolički/pravoslavni/islamski). Također, učenici na završetku drugog razreda gimnazije imaju priliku izabrati jedno od izbornih područja koje će, uz redovitu nastavu, imati u trećem i četvrtom razredu: jezično, sportsko, umjetničko, informatičko-informacijsko, društveno, prirodno ili matematičko-fizičko.

Od slobodnih izvannastavnih aktivnosti u našoj Gimnaziji djeluju sekcije u okviru kojih su učenici ostvarili mnoge uspjehe na raznim natjecanjima.