Image Alt
  /  Kontakt

Sustav katoličkih škola za Europu

Katolički školski centar “Sv. Pavao” Zenica
Dr. Abdulaha Aska Borića 20, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
www.ksc-zenica.edu.ba

Centar

Ravnatelj
Tel. +387 32 465 358
e-mail: ksc.zenica@gmail.com

Osnovna škola

Direktorica
Tel.: +387 32 465 355
e-mail: ksc.ze.osn@gmail.com

Tajništvo
Tel.: +387 32 465 351
Fax: +387 32 465 352
e-mail: ksc.ze.osn@gmail.com

Pedagog
Tel.: +387 32 465 354

Opća Gimnazija

Direktorica
Tel.: +387 32 465 356
e-mail: ksc.ze.gimn@gmail.com

Tajništvo
Tel.: +387 32 465 351
Fax: +387 32 465 352
e-mail: ksc.ze.gimn@gmail.com

Psiholog-pedagog
Tel.: +387 32 465 354
e-mail: dalibor.ilic555@gmail.com

CAPTCHA image

Hvala vam što nas štitite od spam poruka