Image Alt
  /    /  Direktori/direktorice gimnazije
Direktor Opće gimnazije od 1995. do 2009.

Nikola Radoš

Nikola Radoš rođen je 7. lipnja 1943. u Slapnici, općina Kakanj. Četiri razreda osnovne škole pohađao je u Kaknju, zatim je nastavio školovanje u Visokom, a posljednja dva razreda gimnazije završio u Kaknju. Na odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirao je francuski jezik i književnost te latinski jezik. Svoj radni vijek započeo je 1969. u gimnaziji u Livnu, a od 1977. radio je u Zenici u Srednjoj medicinskoj školi i Trgovinsko- ugostiteljskoj školi. 

Od samog je početka uključen u rad Katoličkog školskog centra Sv. Pavao; osim što je predavao latinski jezik, bio je prvi direktor Opća gimnazije KŠC-a i tu je funkciju obnašao od 1995. do umirovljenja, 2009. 

ksc nikola radoš
Direktor Opće gimnazije od 2009. do 20018.

Dragan Gavran

Dragan Gavran rođen je 2. prosinca 1966. u Zenici gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Studij je završio na Odsjeku za historiju/povijest Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U rodni grad vraća se 1992. gdje u ratnim godinama radi kao profesor povijesti u nekoliko srednjih škola.

Zajedno s još tri nastavnika/profesora sudjelovao je 1995. u projektu zeničkog Napretka i Matice hrvatske koji su inicirali izvođenje instruktivne nastave iz hrvatskog jezika i povijesti za zainteresirane učenike zeničkih osnovnih i srednjih škola, po hrvatskim udžbenicima i nastavnom planu i programu. Aktivno je bio uključen i u pripreme za osnivanje KŠC-a Sv. Pavao te je od 1995. djelatnik ove školske ustanove.

Sudjelovao je u nizu Civitasovih seminara kao i onih u organizaciji OSCE-a, UNESCO-a, EUROCLIO-a, UWC-a, CDCSEE, CENTROPE i Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Svoje stručne radove objavljivao je u različitim glasilima, a posebno je bio aktivno uključen u zenički ogranak Matice hrvatske i izdavanje časopisa Krijesnica.

U dva mandata, od 2009. do 2018., bio je direktor Opće gimnazije KŠC-a Sv. Pavao, nakon čega se vratio na mjesto profesora povijesti, a predaje i predmet Povijest religija.

Direktorica Opće gimnazije od 2018.

Dragana Poljak

Dragana Poljak rođena je 6. svibnja 1983. u Zenici. Svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Katoličkom školskom centru Sv. Pavao. Na Pedagoškom fakultetu u rodnom gradu diplomirala je engleski jezik i književnost 2007.

U rujnu iste godine počinje raditi u Osnovnoj školi KŠC-a Sv. Pavao, a 1. studenog 2012. u Općoj gimnaziji kao profesorica engleskog jezika. Od početka 2018. do danas direktorica je Opće gimnazije.

Aktivno sudjeluje u radu udruge Prijatelji Katoličkog školskog centra Sv. Pavao Zenica, čija je bila tajnica, a od studenoga 2016. njezina je predsjednica. 

kšc zenica dragana poljak