Image Alt
  /    /  Plan i program

Poštovani djelatnici i čitatelji,

predajemo vam Nastavni plan i program za gimnaziju Sustava katoličkih škola za Europu. Riječ je o okvirnome sadržaju obrazovanja u ovoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Prije petnaest godina izradili smo vlastiti plan i program po kojemu smo radili prvih deset godina. Prije pet godina proveli smo anketu među učenicima, roditeljima i djelatnicima kako bismo dobili povratnu informaciju o provedivosti njegovih sadržaja. Slijedeći izražene želje i dokazane potrebe za rasterećenjem sadržaja i poboljšanjem kvalitete obrazovanja, pristupili smo izmjenama i dopunama dotadašnjega Nastavnog plana i programa.

pero sudar promicatelj sustava katoličkih škola za evropu

Tada izrađeni Nastavni plan i program usklađen je s Okvirnim zakonom o osnovnome i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine, Zajedničkim jezgrama nastavnih planova i programa Bosne i Hercegovine te Statutom Sustava katoličkih škola za Europu. U izradbi ovoga obnovljenog Nastavnog plana i programa potrudili smo se pratiti suvremena znanstvena dostignuća s područja odgoja i obrazovanja. U njemu smo, gotovo u potpunosti, uskladili sadržaje koji se obrađuju u gimnazijama jedinstvenoga Sustava katoličkih škola za Europu.

Osluškujući komentare i prihvaćajući konstruktivne prijedloge izravnih sudionika u nastavnome procesu, Pedagoško vijeće Sustava katoličkih škola za Europu osnovalo je Povjerenstvo za doradu i korekcije Nastavnoga plana i programa za gimnaziju. Naime, dosadašnje radno iskustvo ukazalo je na neke manjkavosti ali i na mogućnosti poboljšanja. Rasprave po aktivima i analize u Povjerenstvu urodile su konstruktivnim prijedlozima koje je Pedagoško vijeće usvojilo i ugradilo u temeljni Nastavni plan i program. Dorađeni smo Nastavni plan i program tiskali i predajemo ga na primjenu od školske godine 2010./2011.

I na ovome mjestu iskreno zahvaljujem svima, prije svega članovima aktiva i Povjerenstva, kao i članovima Pedagoškoga vijeća koji su svojim prijedlozima i zauzetošću pridonijeli još većoj učinkovitosti ovoga Nastavnog plana i programa.

Iskreno se nadam kako će djelatnici u našim gimnazijama, svjesni i ponosni što u rukama imaju djelo svoga truda, sadržaj ovoga Nastavnog plana i programa zauzetošću srca i uma posredovati svojim učenicima. To je najveće jamstvo da će u svome radu pronaći izvor radosti i da rezultati neće izostati. To svima od srca želim i od Boga molim.

Sarajevo, listopad 2010.
Dr. Pero Sudar, promicatelj katoličkoga školstva u BiH