Image Alt
  /    /  Plan i program

Poštovani djelatnici i čitatelji,

Predajemo vam Nastavni plan i program osnovnih škola koje djeluju u Sustavu katoličkih škola za Europu. Riječ je o okvirnome sadržaju obrazovanja u ovim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Prije petnaest godina izradili smo vlastiti plan i program za škole Sustava po kojemu smo radili prvih deset godina. Prije pet godina proveli smo anketu među učenicima, roditeljima i djelatnicima kako bismo dobiti povratnu informaciju o provedivosti njegovih sadržaja. Slijedeći izražene želje i dokazane potrebe za rasterećenjem sadržaja i poboljšanjem kvalitete obrazovanja u školama Sustava, pristupili smo izmjenama i dopunama dotadašnjega Nastavnoga plana i programa.

Tada izrađeni Nastavni plan i program usklađen je s Okvirnim zakonom o osnovnome i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine, Zajedničkim jezgrama nastavnih planova i programa Bosne i Hercegovine te Statutom Sustava katoličkih škola za Europu. U izradbi ovoga obnovljenoga Nastavnoga plana i programa potrudili smo se urediti ga na temelju suvremenih znanstvenih dostignuća na području odgoja i obrazovanja. U njemu smo, gotovo u potpunosti, uskladili sadržaje koji se obrađuju u osnovnim školama jedinstvenoga Sustava katoličkih škola za Europu.

Osluškujući komentare i prihvaćajući konstruktivne prijedloge izravnih sudionika u nastavnome procesu u našim školama, Pedagoško vijeće Sustava katoličkih škola za Europu osnovalo je Povjerenstvo za doradu i korekcije Nastavnoga plana i programa osnovnih škola. Naime, petogodišnje radno iskustvo ukazalo je na neke manjkavosti i mogućnosti poboljšanja. Rasprave u aktivima i analize u Povjerenstvu urodile su konstruktivnim prijedlozima, koje je Pedagoško vijeće usvojilo i ugradilo u temeljni Nastavni plan i program. Dorađeni Nastavni plan i program osnovnih škola tiskali smo i predajemo ga na primjenu od školske godine 2010/2011.

Uvjeren sam kako ovim izmjenama Nastavni plan i program osnovnih škola Sustava katoličkih škola za Europu nudi više mogućnosti za ostvarenje one tako potrebne i željene „kvalitete više“. Zbog nje, i samo zbog nje, i postoje katoličke škole Sustava. I ovim izmjenama i doradama pokazali smo kako ništa nije nepromjenjivo i nedodirljivo ako služi boljem odgoju i obrazovanju učenika u našim školama.

I na ovome mjestu iskreno zahvaljujem svima, prije svega članovima aktiva i Povjerenstva, kao i članovima Pedagoškoga vijeća, koji su svojim prijedlozima i zauzetošću pridonijeli još većoj učinkovitosti ovoga Nastavnoga plana i programa.

Sarajevo, listopad 2010.

Dr. Pero Sudar, promicatelj katoličkoga školstva u BiH

Iskreno se nadam kako će djelatnici u našim osnovnim školama, svjesni i ponosni što u rukama imaju djelo svoga truda, sadržaj ovoga Nastavnoga plana i programa zauzetošću srca i uma posredovati svojim učenicima. To je najveće jamstvo da će u svome radu pronaći izvor radosti i da rezultati neće izostati. To svima od srca želim i od Boga molim!