Image Alt
  /  Osnovna škola

Katolički školski centar “Sveti Pavao” – Osnovna škola u Zenici samostalna je javna ustanova u privatnoj svojini koju je 1995. osnovala Vrhbosanska nadbiskupija. Škola djeluje u istoj zgradi s Općom gimnazijom kao dio istoimenog Centra. Upisana je u sudski registar kod Višeg suda u Zenici pod brojem U/I 927/95 i u Registar osnovnih škola Ze-Do kantona pod rednim brojem 64 na stranici 127. i 128. Temeljni sadržaji u planiranju i programiranju rada škole polaze od pluralne i multikulturalne strukture bosansko-hercegovačkoga društva. Njegovanje i očuvanje jezične, kulturne i povijesne tradicije hrvatskog naroda ovog podneblja te izučavanje svjetskih jezika (engleskog i njemačkog) kao i najnovijih dostignuća u svijetu informatike bitne su odrednice u realiziranju sadržaja obrazovnog rada.

Djelatnici osnovne škole u sastavu KŠC-a “Sv. Pavao” postavljaju pred sebe važan zadatak kvalitetnog i sustavnog odgoja i obrazovanja učenika koji su im povjereni.
Cilj je tih napora da učenici steknu znanja, sposobnosti, umijeća i navike, razvijaju svoje psihofizičke sposobnosti i steknu široku opću kulturu kako bi bili spremni za
nastavak obrazovanja. Poseban naglasak stavljen je na odgojne vrijednosti kako bi osobe uključene u nastavni proces, u suradnji s roditeljima, djelovale u formiranju zrelih
i odgovornih članova zajednice koji će se spremnije suočiti s izazovima koji ih očekuju u budućem životu i školovanju.

Odgojne vrijednosti koje škola nastoji prenijeti učenicima jesu: poštivanje života kao najveće vrijednosti; razvijanje osobne odgovornosti za zdravlje; razvijanje samopoštovanja i poštivanja drugih; promicanje snošljivosti i poštivanje različitosti; promicanje vrijednosti rada; razvijanje sposobnosti za timski rad; promicanje poštivanja obitelji; promicanje ljubavi prema zavičaju i domovini; čuvanje i promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta; poštivanje duhovnih vrijednosti različitih kultura i civilizacija; poznavanje vlastite religije kao i drugih religija i njihovih različitosti unutar duhovne baštine suvremenog svijeta; razvijanje ekološke svijesti; razvijanje sposobnosti prosuđivanja, razmišljanja, promatranja i samostalnog djelovanja; promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja; razvijanje osjećaja osobne i društvene odgovornosti; razvijanje solidarnosti sa slabijima i potrebitijima; razvijanje sposobnosti za društveni angažman, za neposredno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu. Kako bi se svi ovi ciljevi ostvarili, potreban je neprekidan rad na stručnom usavršavanju nastavnika, podupiranje inkluzivne vrijednosti u obrazovanju, jačanje suradnje s roditeljima i suradnja sa svim institucijama i udrugama koje u svom programu imaju ciljeve u skladu s ovima.