Image Alt

KŠC Zenica

  /  Javni oglasi   /  Javni oglas za izdavanje u zakup prostora školske kuhinje za školsku 2022./2023. godinu

Javni oglas za izdavanje u zakup prostora školske kuhinje za školsku 2022./2023. godinu

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izdavanje u zakup prostora školske kuhinje za školsku 2022./2023. godinu za potrebe učenika Produženog boravka

I

Predmet ovog Javnog oglasa je izdavanje u zakup prostora školske kuhinje i trpezarije koja se nalazi u prizemlju školske zgrade na adresi A. Aska Borića br. 20, Zenica.

II

Ugovor o zakupu zaključuje se na period od 1.9.2022. do 30.6.2023. godine, uz mogućnost produženja zakupa.

III

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti (priprema i prodaja hrane, za što prilažu odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz).

Ponuda ponuđača treba uključivati pripravu obroka za učenike Produženog boravka. Ishrana u programu Produženog boravka obuhvata doručak, ručak i užinu, a visinu naknade za ishranu učenika utvrđuje Školski odbor na prijedlog komisije za javne nabavke koja će biti istovremeno pokrenuta i okončanja najkasnije do 2 dana prije početka školske godine.

IV

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

  1. Točan naziv, adresu, sjedište i broj telefona ponuđača
  2. Dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti (original ili ovjerena kopija),
  3. Uvjerenje o poreskoj registraciji sa ID brojem (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),
  4. Ponuđenu cijenu zakupnine,
  5. Ponudu usluga/roba sa cjenovnikom,
  6. Tjedni jelovnik za korisnike,
  7. Izjavu da troškove popravke, adaptacije i održavanja predmetnog prostora preuzima na svoj teret, bez prava refundiranja, odnosno bez mogućnosti umanjenja mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstava u zakupljeni prostor.

V

U cijenu zakupnine uračunate su sve komunalne usluge kao i trošak električne energije.

VI

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je: najniža ponuđena cijena zakupnine i kvalitet asortimana usluga za pružanje usluga za potrebe učenika i korisnika Produženog boravka i način plaćanja zakupnine (mjesečno odnosno unaprijed za navedeno razdoblje).

VII

Javni oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na kontakt telefon:

Škola ne snosi nikakvu odgovornost ni troškove ponuđača, te zadržava pravo izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača, odbije ponudu prije isteka ugovorenog roka u slučaju da se ugovarač ne pridržava Kućnog reda škole i Ugovora o zakupu.

VIII

Rok za podnošenje prijave je 5 dana od dana objavljivanja.

Prostor koji se iznajmljuje može se pogledati svakim radnim danom od  8:00 do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će se dan nakon isteka roka za podnošenje prijave sa početkom u 9:00 sati.

IX

Svi zainteresirani svoje pismene ponude mogu dostaviti osobno u Tajništvo škole ili isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

 

KŠC „SVETI PAVAO“ OSNOVNA ŠKOLA ZENICA

Aska Borića 20,

72000 Zenica, BiH

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za školsku kuhinju za potrebe učenika Produženog boravka“.

O rezultatima Javnog oglasa Škola će pismeno, putem mail-a, obavijestiti sve koji su sudjelovali u istom.


Kompletan JAVNI POZIV preuzmite sa klikom ovdje