Image Alt
  /  Centar   /  Javni oglas za uslugu keteringa u prostorijama školskog bifea i učionice

Javni oglas za uslugu keteringa u prostorijama školskog bifea i učionice

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu keteringa u prostorijama školskog bifea i učionice (blagovaonice) za potrebe učenika Produženog boravka

u školskoj 2023./2024. godini.

 

I

Predmet ovog Javnog oglasa je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za uslugu keteringa (obezbjeđivanje ishrane za učenike Produženog boravka) u u prostorijama školskog bifea i učionice (blagovaonice) koje se nalaze u prizemlju školske zgrade na adresi A. Aska Borića br. 20, Zenica.

 

II

Ugovori o zakupu zaključuje se na period od 1.9.2023. do 31.12.2023. godine, uz mogućnost produženja zakupa, a najkasnije do 30.6.2024. godine.

 

III

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti (priprema i prodaja hrane, za što prilažu odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz).

Ponuda ponuđača treba uključivati pripravu obroka za učenike Produženog boravka. Ishrana u programu Produženog boravka obuhvata doručak, ručak i užinu, a visinu naknade za ishranu učenika utvrđuje Školski odbor na prijedlog komisije za javne nabavke.

 

IV

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

  1. Točan naziv, adresu, sjedište i broj telefona ponuđača
  2. Dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti (original ili ovjerena kopija),
  3. Uvjerenje o poreskoj registraciji sa ID brojem (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),
  4. Ponuđenu cijenu zakupnine za uslugu keteringa,
  5. Ponudu usluga/roba sa cjenovnikom,
  6. Tjedni jelovnik za korisnike,
  7. Izjavu da troškove popravke, adaptacije i održavanja predmetnog prostora preuzima na svoj teret, bez prava refundiranja, odnosno bez mogućnosti umanjenja mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstava u zakupljeni prostor.

 

V

Početna cijena zakupnine je 750,00 KM.

 

VI

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je: najviša ponuđena cijena zakupnine i kvalitet asortimana usluga za pružanje usluga za potrebe učenika i korisnika Produženog boravka i način plaćanja za uslugu keteringa (mjesečno, odnosno unaprijed za navedeni period).

 

VII

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na kontakt telefon: 032/465-351

Škola ne snosi nikakvu odgovornost ni troškove ponuđača, te zadržava pravo izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača, odbije ponudu prije isteka ugovorenog roka u slučaju da se ugovarač ne pridržava Kućnog reda škole i Ugovora o zakupu.

 

VIII

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Prostor koji se iznajmljuje može se pogledati svakim radnim danom od  9:00 do 12:00 sati. Otvaranje ponuda izvršit će se dan nakon isteka roka za podnošenje prijave sa početkom u 9:00 sati.

 

IX

Svi zainteresirani svoje pismene ponude mogu dostaviti osobno u Tajništvo škole ili isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

 

KŠC „SVETI PAVAO“ OSNOVNA ŠKOLA ZENICA

  1. Aska Borića 20,

72000 Zenica, BiH

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za usluge keteringa za potrebe učenika Produženog boravka“.

O rezultatima Javnog oglasa Škola će pismeno, putem mail-a, obavijestiti sve koji su sudjelovali u istom.