Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU
KŠC “SVETI PAVAO”
A. ASKA BORIĆA BR. 20
72 000 ZENICA

Na temelju članka 72., stavak (9) Zakona o osnovnoj školi i članka 116. Stavci (3) i (9) Zakona o srednjoj školi („Službene novine ZE-DO kantona“) članka 101. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, br. 213/17 od 23.11.2017. godine, Pravilnika o zapošljavanju u školama Sustava katoličkih škola za Europu, br. 121/17 od 5.7.2017. godine, te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-30-354-24-1-05/20 od 3.7.2020.god. i broj: 10-30-354-069-1/20 od 14.7.2020,god., Školski odbori Osnovne škole i Opće gimnazije Katoličkog školskog centra “Sveti Pavao” u Zenici r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

OPĆA GIMNAZIJA

 1. Tajnik/ica – 1 (jedan) izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine
 2. Administrativno-financijski radnik/ica – 1 (jedan) izvršitelj, 50% radne norme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine
 3. Domar/ica – 1 (jedan) izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine

OSNOVNA ŠKOLA

 1. Administrativno-financijski radnik/ica – 1 (jedan) izvršitelj, 50% radne norme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine
 2. Domar/ica – 1 (jedan) izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine
 3. Higijeničar/ka – 1 (jedan) izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine

Kandidati koji se prijavljuju na oglas trebaju dostaviti:

 • prijavu sa životopisom (obavezno sadrži: adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • uvjerenje/potvrdu o radnom stažu;
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao ako nije zaposlen.

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa, imati odgovarajući stručni profil propisan Pedagoškim standardima za osnovnu školu, Pedagoškim standardima za srednju školu, te odgovarati zahtjevima programa Sustava katoličkih škola za Europu.

Napomena:

Kandidati koji budu primljeni na navedene pozicije dužni su u roku od 8 (osam) dana od dana prijama dostaviti uvjerenje o državljanstvu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Uvjerenje o državljanstvu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom poslati preporučenom poštom na adresu:
Katolički školski centar “SVETI PAVAO” ZENICA
A. Aska Borića 20, 72 000 Zenica
(s naznakom „Prijava na javni oglas – ne otvarati“)