Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2016./2017. god.

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2016./2017. god.

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

 

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU
KŠC „SVETI PAVAO“ ZENICA
O P Ć A G I M N A Z I J A

 

Na temelju članka 135. Zakona o srednjoj školi („Službene novine ZE-DO kantona“, broj 5/04, 20/07, 19/09, 9/11 i 4/14), članka 103. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, dj. br. 26/2014. od 15.4.2014., Pedagoških standarda za srednju školu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj 9/04) i Odluke Školskog odbora ur. br. 437/16 od 8.7.2016.godine, te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona br. 10-38-11473-1-8-5/16 od 12.7.2016. direktor Opće gimnazije r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2016./2017. god.

1. radnik/ca na poslovima održavanja higijene – 0,25 izvršitelja (25 % norme), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2017.g.

Opći uvjeti i stručna sprema:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa, kao i diplome o završenoj srednjoj školi.

Potrebna dokumenta (original ili ovjerena fotokopija):
– diploma o završenoj srednjoj školi
– uvjerenje o državljanstvu
– izvod iz matične knjige rođenih
– pismeni dokaz o dosadašnjem radnom angažmanu na navedenom radnom mjestu
– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (po prijamu u radni odnos)
– liječničko uvjerenje (po prijamu u radni odnos)

Napomena:
Uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju i liječničko uvjrenje ne mogu biti stariji od 6 mjesci.
Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju dana 19.8.2016.g. s početkom u 900 sati.
Prijavu na javni oglas s potrebnom dokumentacijom slati na adresu s naznakom „Prijava na javni oglas“.

Zenica, 11.8.2016.g.
direktor:
Dragan Gavran, prof.