Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  JAVNI OGLAS za prijem pomoćnog i tehničkog osoblja u radni odnos u Osnovnoj školi za šk. 2023./2024. godinu

JAVNI OGLAS za prijem pomoćnog i tehničkog osoblja u radni odnos u Osnovnoj školi za šk. 2023./2024. godinu

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU
KATOLIČKI  ŠKOLSKI  CENTAR “SVETI PAVAO”  ZENICA

OSNOVNA ŠKOLA

 

Na temelju članka 72., stavak (9) Zakona o osnovnoj školi („Službene novine ZE-DO kantona“ 3/18), članka 101. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, br. 213/17 od 23.11.2017. godine, Pravilnika o zapošljavanju u školama Sustava katoličkih škola za Europu, br. 121/17 od 5.7.2017. godine, te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-14621-17-1/23 od 28.11.2023.god., Školski odbor Osnovne škole Katoličkog školskog centra “Sveti Pavao” u Zenici raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za prijem pomoćnog i tehničkog osoblja u radni odnos u Osnovnoj školi za šk. 2023./2024. godinu

Pomoćno i tehničko osoblje:

 

  1. higijeničar – 50% radne norme,  na određeno radno vrijeme, a  najkasnije do  31.8.2024. godine

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas trebaju dostaviti:

  • prijavu sa životopisom (obvezno: adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail),
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • izvod iz matične knjige rođenih/rodni list,
  • diplomu ili svjedodžbu o stručnoj spremi,
  • uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama ako je bio zaposlen,
  • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao ako nije zaposlen

 

Potrebne dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa,  Pedagoškim standardima za osnovnu školu te odgovarati zahtjevima programa Sustava katoličkih škola za Europu.

 

Napomena:

Kandidat koji bude primljen na navedenu poziciju dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana prijama dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te uvjerenje o nekažnjavanju. Uvjerenje o državljanstvu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju ne smiju biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

 

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno u Tajništvo škole ili poslati na adresu:

 

Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Zenica

A.Aska Borića 20, 72 000 Zenica

(s naznakom „Prijava na javni oglas – ne otvarati“)