Image Alt
  /  Oglasna ploča OG   /  Natječaj OG   /  Javni oglas za upražnjeno radno mjesto na poslovima održavanja higijene

Javni oglas za upražnjeno radno mjesto na poslovima održavanja higijene

KŠC “SVETI PAVAO” – OSNOVNA ŠKOLA ZENICA

Na temelju članka 88. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 05/04, 20/07, 19/09 i 07/11), Pedagoških standarda za osnovnu školu školu (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 07/04), Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja u osnovnim i srednjim školama Sustava katoličkih škola za Europu , te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona br. 10-34-539-01/14. direktorica Osnovne škole r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk.2013./2014.god.

1. radnik/ca na poslovima održavanja higijene – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do 15.08.2014.god.

Opći uvjeti i stručna sprema:
– završena SSS i najmanje jedna godina radnog iskustva

Potrebni dokumenti (original ili ovjerena fotokopija):
– prijava sa životopisom kandidata
– diploma o stručnoj spremi
– uvjerenje o državljanstvu
– izvod iz matične knjige rođenih

Napomena:
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadležnog suda da kandidat nije osuđivan za krivično djelo izabrani kandidat dužan je dostaviti školi u roku od 8 dana od dana prijama.
Uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da kandidat nije osuđivan i liječničko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Po isteku Oglasa kandidati koji budu dostavili potpunu dokumentaciju telefonom će biti obaviješteni o terminu intervjua.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom slati na navedenu adresu s naznakom “prijava na javni oglas”.
Katolički školski centar “Sv.Pavao” Zenica
A.Aska Borića 20, 72000 Zenica