Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju ekskurzije za učenike IX. raz

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju ekskurzije za učenike IX. raz

 • JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju ekskurzije za učenike IX. raz

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
  GRAD ZENICA
  SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU
  KŠC „SVETI PAVAO“ ZENICA
  OSNOVNA ŠKOLA

  U skladu sa člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Nastavničko vijeće Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ – osnovna škola u Zenici raspisuje:

  JAVNI POZIV
  za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju ekskurzije
  za učenike IX. razreda u školskoj 2018./2019. godini putem zatvorenih ponuda

  I. Predmet nadmetanja

  Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača u vršenju usluga organiziranja đačke ekskurzije za destinaciju u Republici Hrvatskoj (na Jadranskoj obali) u trajanju od 4 dana (u prvoj polovici lipnja 2019.god.) za oko 45 – 50 učenika uz pratnju tri nastavnika..

  II. Pravo sudjelovanja

  Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja i prilažu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude.

  III. Sadržaj ponude

  (prema Uputstvu o sadržini dokumentacije u provođenju procedura za prikupljanje ponuda za izvođenje školskih ekskurzija u osnovnim i srednjim školama na području Ze-do kantona, broj 10-38-6757/11.)

  Ponuda treba sadržavati sljedeće priloge i to po redoslijedu kako je navedeno u ovoj točki. Ponude koje u svome sadržaju ne budu imale sve tražene elemente dokumentacije bit će odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Potpuna ponuda treba sadržavati:

  1. Naziv i točnu adresu ponuđača
  2. Ovjerenu fotokopiju Rješenja iz sudskog registra
  3. Ovjerenu fotokopiju ID broja poreskog obveznika
  4. Dokaz o plaćenim porezima
  5. Referencu – listu ponuđača, sa stvarnim brojem zaposlenih
  6. Uvjerenje „UTA-BiH“ da je turistička agencija verificirana za organizaciju školskih izleta i ekskurzija
  7. Program školske ekskurzije sa određenim destinacijama i cijenama aranžmana
  8. Ovjerena Izjava o spremnosti osiguranja adekvatne police obaveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za sudionike ekskurzije (policu osiguranja dostavlja izabrana agencija najkasnije 24 sata prije izvođenja ekskurzije)
  9. Ugovor s prijevozničkom kućom o poslovnoj suradnji i angažiranju autobusa
  10. Potvrda o periodičnom tehničkom pregledu o ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila)
  11. Dokaz o starosti autobusa (starost autobusa treba biti do 10 godina)
  12. Potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem, koji će izravno sudjelovati u realizaciji programa školske ekskurzije (referentni vodič i licencirani vozač)
  13. Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije.

  IV. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude

   

  Izbor najpovoljnije ponude zasniva se na: planiranom edukativnom programu, uvjetima smještaja, ponuđenoj cijeni i uvjetima plaćanja, odobrenim popustima, iskustvu u organiziranju ekskurzija i sl.

  V. Podnošenje i otvaranje ponuda

  Pismene ponude dostaviti u propisanoj zapečaćenoj koverti s naznakom Ponuda za organiziranje ekskurzije. Pismene ponude dostaviti osobno u tajništvo ili putem pošte na adresu: Katolički školski centar „Sveti Pavao“ – osnovna škola Zenica, Aska Borića 20, 72 000 Zenica u roku od 8 dana od objavljivanja na web stranici škole..

  Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude u prostorijama Centra a o terminu će ponuđači biti obaviješteni putem e-maila.
  Otvaranju ponuda mogu nazočiti pismeno ovlašteni predstavnici ponuđača.
  Svi sudionici konkurentske ponude će konačne obavijesti dobiti u roku od 10 dana od otvaranja ponuda.

  VI. Ostale odredbe

  Naručitelj ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuđača u tijeku nadmetanja putem zatvorenih ponuda i zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne od ponuda ili može prihvatiti ponudu u cjelosti ili poništiti pismo-poziv u bilo koje vrijeme sklapanja Ugovora bez odgovornosti i obrazlaganja takve Odluke.