Image Alt
  /  Centar   /  Javni poziv za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju Studijsko-edukativnog putovanja

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju Studijsko-edukativnog putovanja

KŠC Sveti Pavao Zenica - Javni poziv

U skladu sa člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Nastavničko vijeće Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ – osnovna škola u Zenici raspisuje:

JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za sudjelovanje u organiziranju Studijsko-edukativnog putovanja za učenike IX. razreda u školskoj 2021./2022. godini putem zatvorenih ponuda

Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača o vršenju usluga organiziranja Studijsko-edukativnog putovanja za učenike IX.  razreda u trajanju od 3 dana (dva noćenja) u drugoj polovici mjeseca svibnja 2022. godine za oko 40 učenika uz pratnju tri nastavnika.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja i prilažu traženu dokumentaciju iz sadržaja ponude.

Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržati sljedeće priloge i to po redoslijedu kako je navedeno u ovoj točki. Ponude koje u svome sadržaju ne budu imale sve tražene elemente dokumentacije bit će odbačene kao nepotpune i neće biti razmatrane. Potpuna ponuda treba sadržavati:

 1. Naziv i točnu adresu ponuđača
 2. Ovjerenu fotokopiju Rješenja iz sudskog registra
 3. Ovjerenu fotokopiju ID broja  poreskog obveznika
 4. Dokaz o plaćenim porezima
 5. Referencu – listu ponuđača, sa stvarnim brojem zaposlenih
 6. Uvjerenje „UTA-BiH“ da je turistička agencija verificirana za organizaciju školskih izleta i ekskurzija
 7. Program Škole u prirodi sa određenim destinacijama i cijenama aranžmana
 8. Ugovor s prijevozničkom kućom o poslovnoj suradnji i angažiranju autobusa
 9. Potvrda o periodičnom tehničkom pregledu o ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka  i registarski broj vozila)
 10. Dokaz o starosti autobusa (ovjerena kopija saobraćajne dozvole za autobus kojim će se izvesti izlet (starost autobusa treba biti do 10 godina)
 11. Potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem, koji će izravno sudjelovati u realizaciji programa studijsko-edukativnog putovanja ( licencirani vozač  – ne starija od 60 dana)
 12. Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa studijsko-edukativnog putovanja.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude

Izbor najpovoljnije ponude zasniva se na: kvaliteti smještaja, planiranom programu, ponuđenoj cijeni, uvjetima plaćanja, odobrenim popustima, iskustvu u organiziranju studijsko-edukativnih putovanja.

Podnošenje i otvaranje ponuda

Pismene ponude dostaviti u propisanoj zapečaćenoj kuverti s naznakom Konkurentska ponuda za organiziranje Studijsko-edukativnog putovanja. Pismene ponude dostaviti osobno u tajništvo ili preporučeno putem pošte na adresu: Katolički školski centar „Sveti Pavao“ – osnovna škola u Zenici, Aska Borića 20, 72 000 Zenica u roku od osam dana od dana objave javnog poziva na web stranici Škole. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude u prostorijama Centra. O terminu otvaranja ponuda sudionici će biti obaviješteni telefonom ili e-mailom.

Svi sudionici konkurentske ponude će konačne obavijesti dobiti deset dana od dana otvaranja ponuda.

Ostale odredbe

Naručitelj ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuđača u tijeku nadmetanja putem zatvorenih ponuda i zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne od ponuda ili može prihvatiti ponudu u cjelosti ili poništiti pismo-poziv u bilo koje vrijeme sklapanja Ugovora bez odgovornosti i obrazlaganja takve odluke.