Image Alt

KŠC Zenica

  /  Osnovna škola   /  Učenički radovi OŠ   /  Ljubav

Ljubav

Ljubav je nemoguće opisati.Ljubav je nemoguće prepričati.Ljubav je nemoguće objasniti, nacrtati i sve ostalo.To, je baš kao…kao da pokušamo ispričati san.Svi,svi to rade.Djele svoje snove sa svima okolo.Svi riječima pišu i šaraju nerazumljiveoblike na sav glas.i nitkoih upotpunostine razumije.Nitko ne može doživjeti ono što su sanjali.A san je ,ja mislimnajljepšikada gane kažemo nikome. I tek,s osmjehom, šapnemo u jastuk koliko je

Ivona Jonjić, VII.a