Image Alt
  /  Oglasna ploča OG   /  Natječaj OG   /  NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u 2. polugodištu šk. 2015./2016.god.

NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u 2. polugodištu šk. 2015./2016.god.

 •  

  SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU
  KŠC „SVETI PAVAO“ ZENICA
  OPĆA GIMNAZIJA
  A. ASKA BORIĆA BR. 20
  72 000 ZENICA

   

  Na temelju članaka 114. i 130. stavak 1. Zakona o srednjoj školi („Službene novine ZE-DO kantona“, broj 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), članka 103. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, dj. br. 26/2014. od 15.4.2014.g., članka 138. Statuta škole, Odluke Školskog odbora ur. br. 1254/15 od 30.12.2015.g., te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona br. 10-38-12523-1-8/15 od 6.1.2016.g. Školski odbor r a s p i s u j e

   

  NATJEČAJ
  za popunu upražnjenih radnih mjesta u 2. polugodištu šk. 2015./2016.god.

  1. profesor grčkog jezika – nepuna nastavna norma (5 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2016.g.,
  2. profesor matematike – nepuna nastavna norma (9 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2016.g.,

  Opći uvjeti:

  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o srednjoj školi uz odgovarajući stručni profil u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa Sustava katoličkih škola za Europu u BiH, kao i odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja u osnovnim i srednjim školama navedenog Sustava. Poželjno je i radno iskustvo u nastavi.

  Potrebna dokumenta (original ili ovjerena fotokopija):

  – prijava sa životopisom s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima, metodičkoj kreativnosti, o praćenju suvremene stručne literature – popis bibliografskih jedinica (obvezno sadrži: adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail)
  – diploma o stručnoj spremi
  – uvjerenje o državljanstvu
  – izvod iz matične knjige rođenih
  – uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja
  – druga relevantna dokumentacija (ukoliko je kandidat posjeduje) kao što je: kopija radničke knjžice, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o dužini čekanja na posao i sl.
  – uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (po prijamu u radni odnos)
  – liječničko uvjerenje (po prijamu u radni odnos)

  Napomena:

  Uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i liječničko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
  Prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme uzeti će se u obzir samo u slučaju neprijavljivanja stručnih kandidata, sukladno Uputstvu MONKS-a ZDK br. 10-38-12589/15 od 12.6.2015.g.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.
  S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete obaviti će se intervju dana 21.1.2016.g. u 1300 sati.
  Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
  Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom poslati putem pošte na navedenu adresu s naznakom „prijava na natječaj“.