Image Alt
  /  Oglasna ploča OG   /  Natječaj OG   /  NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2014./2015.god.

NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2014./2015.god.

 • KŠC “SVETI PAVAO” ZENICA
  OPĆA GIMNAZIJA
  A. ASKA BORIĆA BR. 20
  72 000 ZENICA

   

  Na temelju članaka 114. i 130. stavak 1. Zakona o srednjoj školi (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), članka 109. Pravila škole, Odluke Školskog odbora ur. br. 745/14 od 02.07.2014.g., te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona br. 10-38-751-01/14 od 16.07.2014.g., Školski odbor r a s p i s u j e

   

  NATJEČAJ
  za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2014./2015.god.

   

  1. profesor hrvatskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (3 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  2. profesor sociologije – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (3 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  3. profesor filozofije – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (6 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  4. profesor engleskog jezika – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (9 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  5. profesor latinskog jezika – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (10 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  6. profesor grčkog jezika – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (6 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  7. profesor matematike – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (12 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  8. profesor kemije – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (4 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  9. profesor biologije – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (4 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  10. profesor povijesti – 1 izvršitelj, puna nastavna norma na određeno vrijeme do povratka uposlenika s funkcije, a najkasnije do 15.08.2015.god.,
  11. profesor povijesti – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (4 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  12. profesor geografije – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (4 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  13. profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (6 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.,
  14. profesor katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (5 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.god.,
  15. profesor morala i etike – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (5 sati tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.god.,
  16. profesor povijesti religija – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (3 sata tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.god.,
  17. profesor islamske vjeronauke – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma (1 sat tjedno), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.god.,
  18. knjižničar – 1 izvršitelj, nepuna radna norma (28 sati tjedno ili 70 % norme), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.g.
  19. pedagog-psiholog – 1 izvršitelj, puna radna norma koja uključuje i obavljanje poslova profesora psihologije i pedagogije, na određeno vrijeme do povratka uposlenice s porodiljnog odsustva, a najkasnije do 15.08.2015.g.

  Opći uvjeti:

  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o srednjoj školi uz odgovarajući stručni profil u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa Sustava katoličkih Škola za Europu u BiH, kao i odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja u osnovnim i srednjim školama navedenog Sustava. Poželjno je i radno iskustvo u nastavi.

  Potrebna dokumenta (original ili ovjerena fotokopija):
  – prijava sa životopisom s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima, metodičkoj kreativnosti, o praćenju suvremene stručne literature – popis bibliografskih jedinica (obvezno sadrži: adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail)
  – diploma o stručnoj spremi
  – uvjerenje o državljanstvu
  – izvod iz matične knjige rođenih
  – uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja
  – druga relevantna dokumentacija (ukoliko je kandidat posjeduje) kao što je: kopija radničke knjžice, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o dužini čekanja na posao i sl.
  – uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (po prijamu u radni odnos)
  – liječničko uvjerenje (po prijamu u radni odnos)

  Napomena:
  Uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i liječničko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
  Prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme uzeti će se u obzir samo u slučaju neprijavljivanja stručnih kandidata, sukladno Uputstvu MONKS-a ZDK br. 10-38-11516/14. od 10.06.2014.g.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.
  U slučaju neispunjavanja plana upisa u 1. razred Gimnazije, reducirat će se navedeni fond sati u natječaju za predmete koji se izučavaju u tom razredu.
  S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete obaviti će se in
  tervju dana 25.08.2014.g. u 13:00 sati
  Natječaj ostaje otvoren deset (10) dana od dana objavljivanja.

  Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom poslati putem pošte na navedenu adresu s naznakom “prijava na natječaj”.