Image Alt
  /  Centar   /  Javni pozivi   /  NATJEČAJ za prijam nastavnika i stručnih suradnika u radni odnos za šk. 2014. / 2015. godinu

NATJEČAJ za prijam nastavnika i stručnih suradnika u radni odnos za šk. 2014. / 2015. godinu

KŠC “SVETI PAVAO” ZENICA
OSNOVNA ŠKOLA
A. ASKA BORIĆA BR. 20
72 000 ZENICA
Školski odbor Katoličkog školskog centra “Sv.Pavao” – osnovna škola u Zenici
r a s p i s u j eNATJEČAJ
za prijam nastavnika i stručnih suradnika
u radni odnos za šk. 2014. / 2015. godinu1. Na neodređeno vrijeme
– nastavnik hrvatskog jezika, puna nastavna norma
– nastavnik povijesti i zemljopisa, puna nastavna norma2. Na određeno vrijeme do 15.08.2015.godine
– nastavnik razredne nastave – 2 izvršitelja, puna nastavna norma
– nastavnik engleskog jezika na 13 sati tjedno
– nastavnik matematike na 12 sati tjedno
– nastavnik zemljopisa na 10 nastavnih sati tjedno
– nastavnik fizike na 10 nastavnih sati tjedno
– knjižničar, puno radno vrijemeUvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati uvjete o stručnom profilu nastavnika i stručnih suradnika u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa Sustava katoličkih “Škola za Europu” u BiH.Potrebni dokumenti:
– Prijava sa životopisom s podatcima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima, metodičkoj kreativnosti, o praćenju suvremene stručne literature (obvezno sadrži: adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail)
– Diploma / svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjeren preslik)
– Uvjerenje o državljanstvu
– Izvod iz matične knjige rođenih / rodni list
– Za radna mjesta nastavnika hrvatskog jezika, nastavnika povijesti i zemljopisa potrebno je uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispituNapomena:
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadležnog suda da kandidata nije osuđen za krivično djelo izabrani kandidat dužan je dostaviti školi u roku od 8 dana od dana prijama.
Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Po isteku oglasa kandidati koji su dostavili potpunu dokumentaciju bit će telefonom obaviješteni o terminu intervjua.Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
Katolički školski centar “Sv.Pavao” Zenica
A.Aska Borića 20, 72000 Zenica