Image Alt
  /  Centar   /  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za organiziranje i izvođenje ekskurzije učenika IX. razreda

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za organiziranje i izvođenje ekskurzije učenika IX. razreda

Na temelju članka 134. Statuta škole, Školski odbor KŠC „Sveti Pavao“ – osnovna škola u Zenici na sjednici održanoj dana 10.3.2023. godine donio je

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za organiziranje i izvođenje ekskurzije učenika IX. razreda Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj 10. ožujka 2023. godine donio Odluku da se
ekskurzija učenika IX. razreda, koja je planirana GPR-om Škole, realizira u organizaciji „Centrotrans“ d.d. Sarajevo Podružnica Putnička agencija Centrotours Zenica.

Obrazloženje

Javni poziv za organiziranje ekskurzije za učenike IX. razreda je 22.2.2023. godine objavljen na web stranici Centra i oglasnoj ploči škole. Na sastanku Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za organiziranje ekskurzije, održanom 6.3.2023. godine utvrđeno je da se Javnom pozivu odazvale tri (3) agencije: Putnička agencija Biss-Tours, „Babić-Bisstours“ Zenica (ponuda broj 1., ur. br. 101/23 od 24.2.2023.), Prevoz putnika d.o.o. PJ Almy travel Zenica (ponuda broj 2., ur. br. 111/23 od 2.3.2023.) i „Centrotrans“ d.d. Sarajevo Podružnica Putnička agencija Centrotours Zenica (ponuda broj 3., ur. br. 115/23 od 3.3.2023.).

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole, Sustava katoličkih škola za Europu Povjerenstvo je razmotrilo ponude te je jednoglasno odlučeno da se za organiziranje i realiziranje ekskurzije za učenike IX. razreda odabere ponuda broj 3. (ur. br. 115/23 od 3.3.2023.) turističke agencije „Centrotrans“ d.d. Sarajevo Podružnica Putnička agencija Centrotours Zenica koja dostavljenom dokumentacijom i zadanim kriterijima zadovoljava sve uvjete koji su navedeni u Javnom pozivu te je odabrana kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje maturalne ekskurzije.

Nakon toga, roditelji/skrbnici učenika IX.a i IX.b odjela upoznati su s predloženim programom, cijenama i uvjetima plaćanja te su jednoglasno odlučili da odabranu ponudu prihvaćaju i dali su pismenu suglasnost za organiziranje ekskurzije u Makarsku s turističkom agencijom „Centrotrans“ d.d. Sarajevo Podružnica Putnička agencija Centrotours Zenica u prvoj polovini lipnja tekuće godine.

Na osnovu svih prethodno provedenih aktivnosti Školski odbor je sjednici održanoj 10. ožujka 2023. godine donio Odluku o izboru turističke agencije „Centrotrans“ d.d. Sarajevo Podružnica Putnička agencija Centrotours Zenica kao najpovoljnijeg ponuđača za organiziranje i izvođenje ekskurzije učenika IX. razeda u školskoj 2022./2023. godini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur. br. 134/23
Zenica, 10.3.2023. godine

Predsjednik Školskog odbora
vlč. Davor Topić