Image Alt
  /  Oglasna ploča OG   /  Natječaj OG   /  JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk.2014./2015.god.KŠC “SVETI PAVAO” ZENICA

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk.2014./2015.god.KŠC “SVETI PAVAO” ZENICA


OSNOVNA ŠKOLA
A. ASKA BORIĆA BR. 20
72 000 ZENICA
Na temelju članka 88. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 05/04, 20/07, 19/09 i 07/11), Pedagoških standarda za osnovnu školu školu (“Službene novine ZE-DO kantona” br. 07/04), Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja u osnovnim i srednjim školama Sustava katoličkih škola za Europu , te na temelju suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona br. 10-38-424-01/14. direktorica Osnovne škole
r a s p i s u j eJAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk.2014./2015.god.1. radnik/ca na održavanju čistoće – 1 izvršitelj, puno radno neodređeno vrijeme,
2. radnik/ca na održavanju čistoće – 1 izvršitelj, puno radno određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.god.,
3. administrativno-financijski zaposlenik – 1 izvršitelj na 50% norme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2015.god.Opći uvjeti i stručna sprema:
– Radno mjesto 1. i 2. – završena SSS i najmanje jedna godina radnog iskustva
– Radno mjesto 3. – završena VŠS ili VSS, poznavanje rada na računaru i najmanje jedna godina radnog iskustvaPotrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):
– prijava sa životopisom kandidata
– diploma o stručnoj spremi
– uvjerenje o državljanstvu
– izvod iz matične knjige rođenih/rodni listNapomena:
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadležnog suda da kandidat nije osuđivan za krivično djelo izabrani kandidat dužan je dostaviti školi u roku od 8 dana od dana prijama.
Uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih moraju biti trajni dokumenti a uvjerenje da kandidat nije osuđivan i liječničko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Po isteku Oglasa kandidati koji budu dostavili potpunu dokumentaciju telefonom će biti obaviješteni o terminu intervjua.
Prijavu s potrebnom dokumentacijom slati na navedenu adresu s naznakom “prijava na javni oglas”.