Image Alt
  /  Oglasna ploča OG   /  Natječaj OG   /  NATJEČAJ za prijem nastavnika i stručnih suradnika u radni odnos za šk.2016. /2017.godinu

NATJEČAJ za prijem nastavnika i stručnih suradnika u radni odnos za šk.2016. /2017.godinu

 

Školski odbor 
Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“- osnovna škola u Zenici
raspisuje

NATJEČAJ
za prijam nastavnika i stručnih suradnika
u radni odnos za šk.2016. /2017.godinu

1. Na određeno vrijeme:

– nastavnik razredne nastave, 4 izvršitelja, puna nastavna norma, na određeno vrijeme a najkasnije do 15.08.2017.god.
– nastavnik engleskog jezika na 16 sati tjedno, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2017.god.
– nastavnik matematike na 12 sati tjedno, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2017.god.
– nastavnik zemljopisa na 10 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2017.god.
– nastavnik fizike na 6 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2017.god.
– nastavnik biologije na 14 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka uposlenice s porodiljnog bolovanja a najkasnije do 15.08.2017.god.
– nastavnik kemije na 8 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka uposlenice s porodiljnog bolovanja a najkasnije do 15.08.2017.god.
– knjižničar – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2017.god.

Uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati uvjete o stručnom profilu nastavnika i stručnih suradnika u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa Sustava katoličkih škola za Europu u BiH.

Potrebni dokumenti:
– Prijava sa životopisom s podatcima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima, metodičkoj kreativnosti, o praćenju suvremene stručne literature (obvezno sadrži: adresu i mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail)
– Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjeren preslik)
– Uvjerenje o državljanstvu
– Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list
– Uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispitu.

Napomena:
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izabrani kandidat dužan je dostaviti školi u roku od 8 dana od dana prijama.
Uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih moraju biti trajni dokumenti a uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i liječničko uvjerenje ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Po isteku natječaja kandidati koji su dostavili potpunu dokumentaciju bit će telefonom ili e-mailom obaviješteni o terminu intervjua. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati preporučenom poštom na adresu:
Katolički školski centar „Sveti Pavao“- osnovna škola Zenica
A.Aska Borića 20, 72000 Zenica